Zasady skasowania danych o kliencie

Każdy z użytkowników, który założył konto sklepowe, może w dowolnym czasie poprosić o jego usunięcie. Konto zostanie skasowane natychmiast lub po zrealizowaniu zamówień do niego przypisanych. Wszystkie dane zostaną skasowane, zostanie również usunięty e-mail z bazy danych.

W celu usunięcia konta należy wypełnić FORMULARZ.

Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe, klient będzie musiał ponownie je założyć i wprowadzić wszystkie dane.

Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, dane Klienta będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Możemy jednak zachować informacje na Twój temat, jeśli uważamy, że może to być konieczne w celu zapobiegania oszustwom lub przyszłym nadużyciom, jeśli wymaga tego prawo lub w celach zgodnych z prawem, takich jak analiza danych nieosobistych, odzyskiwanie konta, kontrola naszych zapisów, lub egzekwowanie naszych praw i obowiązków wynikających z naszych umów.